TANITIM

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu ‘Anestezi Teknikerliği Bölümü’nde eğitim ve öğretim Başkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana bilim Dalına bağlı olarak Adana Uygulama ve Araştırma Merkezin de görev yapan akademik ve uzman düzeyinde anestezi uzmanı hekimler tarafından yürütülmektedir.

Bu programın amacı anesteziyoloji uzmanlarına anesteziyoloji ve reanimasyon alanında yardımcı olacak teknik eleman yetiştirmektir. Bu programdan ön lisans diploması alarak mezun olanlar anesteziyoloji uzmanı gözetiminde ameliyathanede anestezi öncesi , sırası ve sonrasında , Ağrı tedavi kliniğinde ve yoğun bakımda yardımcı olarak çalışabileceklerdir.

Program süresince programın başarısı yazılı ve uygulamalı sınavlar ile belirlenmektedir. Her yarı yılın sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sözlü sınav ile programında başarılı olan adaylar belirlenmektir. Programdan sonra ise mezunların yerleştikleri pozisyonlar programın başarısını belirleyecektir.

Programımız 2008-2009 öğretim yılında başlamış olup, her öğrenim dönemimizde 40 kişilik öğrenci kontenjanımız tamamen dolu şekilde eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak ‘anestezi teknikeri ‘ unvanı alacaklardır.

Programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ameliyathane ve /veya yoğun bakım ünitelerinde anesteziyoloji uzmanı gözetiminde çalışacaklardır.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu ‘Anestezi Bölümü’nde eğitim ve öğretiminde stajlar ve pratik uygulamalar tam teşekküllü bir üniversite hastanesi olarak hizmet veren Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde toplam 3 ayrı hastane ve 2 ayrı merkezi ameliyathane bulunmaktadır . Halen toplam 15 ameliyathane hizmeti olup halen Genel Cerrahi , Kardiyovasküler cerrahi , Beyin Cerrahisi , Ortopedi , Üroloji , Göğüs Cerrahisi , Göz Hastalıkları , Kulak, Burun Boğaz hastalıkları , Kadın Doğum , Plastik Cerrahi , Diş Hekimliği operasyonları gerçekleştirilmektedir.

Yanık hastaları için ayrı bir ameliyathane ve yoğun bakım hizmeti (15 akut yanık yatağı ve 10 ileri takip yatağı ile ) , yanık rehabilitasyonu da dahil olmak üzere hizmet verilmektedir.

20 yataklı Cerrahi yoğun bakım ve Reanimasyon ünitesi , 17 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesi de anestezi teknisyenliği eğitiminde tam donanımlı yapılanmaları ile rahatlıkla hizmet verebilirler.

Ameliyathane dışı anestezi bünyesinde radyodiyagnostik üniteleri (Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans görüntüleme , girişimsel radyoloji , ultrasonografi başta olmak üzere ) , Üroloji kliğine bağlı taş kırma üniteleri , Gastroenteroloji kliniğinin tüm endoskopik muayene ve tedavileri , Kadın Doğum kliniğine ait Tüp bebek merkezleri , radyoterapi üniteleri eğitim amacıyla kullanılmaktadır.

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanemizde kod sistemi ile çalışan kardiyopulmoner resüsitasyon ekibi 24 saat vardiyalar halinde Anestezioloji ve Reanimasyon bölümünün sorumluluğunda hizmet vermektedir. Ortalama yıllık kardiyopulmoner resüsitasyon sayısı 200 dür ve başarı oranı %90 üzerindedir. Resüsitasyon laboratuarı (Resüsitasyon maketi ile simülatör ile) da mevcuttur.

Ağrı Tedavi Kliniğinde akut ve süreli ağrı tablolarının ilaç ve invaziv yöntemleri tedavisi gerçekleştirilmektedir. Poliklinik ve yataklı servis olarak hizmet veren klinikte anestezi teknikerliği stajyerlerine eğitim verebilecek öğretim üyesi ve yeterli hasta sayısı (günlük ortalama 20 poliklinik ve 5 invaziv girişim ile) mevcuttur.

Cerrahi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Ünitesinde de anestezi öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Toplam 20 yataklı bu ünitede aylık ortalama 150 hasta ile anestezi teknikerliği pratik uygulamaları ve stajları için yeterlilik göstermektedir.
Bu kriterlere göre anestezi bölümü öğrencileri bugün geldiğimiz noktada teorik ve pratik anlamda eğitimleri için tam donanımlı yüksekokul şartlarında eğitim ve öğrenim görmekteler.Teorik eğitim içinde dört derslik (her biri 40 kişilik) bir amfitiyatro (160 kişilik), bir tıbbi beceri laboratuarı, bilgi işlem laboratuarı ve bir resüsitasyon laboratuarı ile fiziki anlamda desteğe ihtiyaç yoktur.